Javna objava upisa djece u Dječji vrtić Vladimir Nazor za pedagošku 2016./2017. godinu

7.04.2016

Na temelju članka  4. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Vladimir Nazor Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Vladimir Nazor objavljuje JAVNU OBJAVU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR ZA PEDAGOŠKU 2016./2017. GODINU.

Veneto banka d.d. - JAVNI POZIV PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KREDITIRANJE ZA 2016. GODINU

3.05.2016

Grad Kastav u suradnji s Veneto banka d.d., a temeljem Programa poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada Kastva u 2016. godini, raspisuje JAVNI POZIV PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KREDITIRANJE ZA 2016. GODINU.

Održana eko akcija ZELENA ČISTKA

2.05.2016

U subotu 30. travnja održana je eko akcija Zelena čistka u organizaciji Grada Kastva, Savjeta mladih i TZ Grada Kastva. Na akciji se okupilo 40-ak ljudi koji su čistili na nekoliko lokacija Škrlji- Tuhtani, Brnčići, Vrata Jadrana, centar grada Kastva.

Prikupljeno je više od 12 kubika otpada, a za sve sudionike nakon akcije je organiziran ručak Pod Ložom.

Stranice