Projekt integracije osoba s invaliditetom na tržište rada posebno za slijepe odnosno slabovidne osobe

1.09.2015

U nastojanju da se unaprijedi položaj osoba s invaliditetom, posebice slijepih odnosno slabovidnih, na tržištu rada, pokrenut je projekt za koji je dobivena EU darovnica. Projekt pod nazivom „Šansa je u mojim rukama“ ima za cilj pružiti podršku integraciji osoba s invaliditetom na tržište rada, kroz prilagođene programe osposobljavanja za zanimanja u zdravstvenom turizmu. Projekt provodi Centaroprema RE&ZIN d.o.o. / partneri u projektu: Učilište Lovran, Udruga slijepih PGŽ-a i Turistička zajednica Kvarnera.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima, za školsku-akademsku 2015./2016. godinu

31.08.2015

Na temelju članka 47. Statuta Grada Kastva (“Službene novine” Primorsko-goranske županije, broj 26/09. i 13/13.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Kastva ( KLASA:022-05/15-03/02, URBROJ:2170-05-02/9-15-306), objavljuje

 

N A T J E Č A J

ZA    DODJELU    STIPENDIJA   UČENICIMA    I    STUDENTIMA,

ZA ŠKOLSKU-AKADEMSKU 2015./2016. godine

Glazbeni tečaj "Stari put" za djecu

27.08.2015

Grad Kastav i Udruga Tororo i ove godine organiziraju glazbeni tečaj za djecu od 31. kolovoza do 6. rujna 2015. godine. Organizatori pozivaju zainteresiranu djecu, bilo početnike, bilo one koji već imaju nekog osnovnog i praktičnog znanja, a voljni su i dalje glazbeno se educirati i napredovati uz pomoć profesionalnih glazbenika i predavača.

Stranice