Javna rasprava o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja poslovne namjene K1 – Radna zona Žegoti

5.02.2016

Javna rasprava o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja poslovne namjene K1 – Radna zona Žegoti, koja započinje 17. veljače 2016. godine, a završava 02. ožujka 2016. godine.

“Kako ostvariti potpore za poljoprivredno-okolišne mjere?”

4.02.2016

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode putem Projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP) u suradnji s konzorcijem AVALON Foundation, Nizozemska; ÖKL, Austrija i Ecologica, Hrvatska te Javna ustanova „Park prirode Učka“ u suradnji s LAG „Terra Liburna“ pozivaju Vas na radionicu pod nazivom: “Kako ostvariti potpore za poljoprivredno-okolišne mjere?” Radionica će se održati u utorak 9. veljače 2016., s početkom u 10 sati, u prostorijama LAG „Terra Liburna“, na adresi Rukavac 61, Matulji.

Raspored baja za krupni otpad

22.01.2016

U skladu s Pravilnikom o električnom i elektroničkom otpadu, svi električni i elektronski uređaju NE SMIJU SE ODLAGATI u baje za glomazni otpad, već se moraju odložiti odvojeno.
BESPLATNU USLUGU ODVOZA može se naručiti kod koncesionara - tvrtke „METIS“ d.d. na besplatni telefon broj 0800-00-51, te će isti EE otpad preuzeti kod kaše kuće. Usluga se pruža tokom cijele godine.

Zbrinjavanje električnog i elektroničnog (EE) otpada
0800 0051
Radno vrijeme: 07:00 -15:00 sati

Stranice