Radna tijela

Stalna radna tijela Gradskog vijeća Grada Kastva su:


Mandatna komisija

ZEMIR DELIĆ
ARSEN JARDAS
ALEN ZAMLIĆ
IRENA JURDANA
DALIBOR ĆIKOVIĆ


Odbor za izbor i imenovanja

MIRELLA MLADIN
RADENKO SRDOČ
IVICA RUBEŠA
IVICA PERANIĆ
BRANKO TOMAŠ
DALIBOR ĆIKOVIĆ


Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

JASNA TURAK
ŽELJKO ROLIH
NERA PERANIĆ
IRENA LORIŠ
IRENA BARIĆ
DALIBOR ĆIKOVIĆ


Sastav, broj članova, djelokrug i način rada odbora utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće može odlukom osnovati i druge stalne ili povremene odbore i druga radna tijela.