Ustrojstvo grada

Savjet mladih

Savjet mladih     


Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Kastva, osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Kastva. Članovi su hrvatski državljani s prebivalištem na području Grada Kastva, u dobi od petnaest (15) do dvadeset i devet (29) godina života.      

Sastav Savjeta mladih


Članovi Savjeta mladih u mandatnom razdoblju 2011. — 2013. godine.

Predsjednik:

Radna tijela

Stalna radna tijela Gradskog vijeća Grada Kastva su:


Mandatna komisija

ANA SARŠON - predsjednica

JOSIP GABRIĆ - zamjenik predsjednice

MARIN RANČIĆ - član

ARSEN JARDAS - član

DAVID MAROT - članOdbor za izbor i imenovanja, suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i međunarodnu suradnju

MIRELLA MLADIN - predsjednica

MELITA BRATOVIĆ - zamjenica predsjednice