Veljača 2017

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU 5) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2a, N1-2b i N1-2d, Pavletići-Žegoti-Bani

27.02.2017

Temeljem odredbi članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), Grad Kastav, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša, kao Nositelj izrade prostornog plana

 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da se pristupilo izradi:

Urbanističkog plana uređenja UPU 5 Pavletići-Žegoti-Bani, dijela građevinskog područja naselja Kastav oznake N1-2a, N1-2b i N1-2d temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 5 Pavletići-Žegoti-Bani, dijela građevinskog područja naselja Kastav oznake N1-2a, N1-2b i N1-2d (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/17 od 03. veljače 2017.)

Besplatni Webinari - "Održivost OPGa putem Agroturizma" i "Ekološko pčelarstvo"

22.02.2017

Hrvatska poljoprivredna agencija poziva sve zainteresirane na besplatni Webinar "Održivost OPGa putem Agroturizma" koji će se održati dana 27.2.2017. godine s početkom u 10:00 sati i besplatni Webinar "Ekološko pčelarstvo" koji će se održati dana 27.2.2017. godine s početkom u 13:00 sati.

Stranice