Siječanj 2020

Financiranje javnih potreba Grada Kastva - Dostava izvještaja o radu i financijskih izvještaja za 2019. godinu

16.01.2020

Pozivaju se udruge, sportski klubovi i ostali potpisnici Ugovora o sufinanciranju javnih potreba za 2019.g., da dostave financijski izvještaj i izvještaj o radu za 2019. godinu, sukladno obrascima u prilogu.

Rok za dostavu izvješća je do 28. veljače 2020.g.

 

 

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav N1-a – UPU 1

15.01.2020

Sukladno članku 102. stavku 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu

IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav N1-a – UPU 1.

Obavijest o dodjeli kompostera

15.01.2020

Obavijest o dodjeli kompostera  

Temeljem Javnog poziva fizičkim osobama građanima za podnošenje prijava za dodjelu kompostera Gradonačelnik Grada Kastva donio je Odluku o dodjeli 50 kompostera zapremine 400 L i 20 kompostera zapremine 280 L.

Popis osoba koje su ostvarile pravo na dodjelu pogledajte ovdje (Odluka u prilogu).

Podjela kompostera izvršiti će se u prostoru garaže Školske sportske dvorane, Stražnica 2, Kastav:

utorak 28. siječanj od 15:00 do 17:00 sati,
srijeda 29. siječanj od 07:30 do 11:00 sati.

Obavijest o dodjeli kompostera

15.01.2020

Temeljem Javnog poziva fizičkim osobama građanima za podnošenje prijava za dodjelu kompostera Gradonačelnik Grada Kastva donio je Odluku o dodjeli 50 kompostera zapremine 400 L i 20 kompostera zapremine 280 L.

Popis osoba koje su ostvarile pravo na dodjelu pogledajte ovdje (Odluka u prilogu).

Podjela kompostera izvršiti će se u prostoru garaže Školske sportske dvorane, Stražnica 2, Kastav:

utorak 28. siječanj od 15:00 do 17:00 sati,
srijeda 29. siječanj od 07:30 do 11:00 sati.