2011

Objava glasačima

Hrvatski sabor je na izvanrednoj sjednici održanoj 23. prosinca 2011. godine donio Odluku o raspisivanju državnog referenduma o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.
Odluka je objavljena u "Narodnim novinama", broj 151/11 od 23. prosinca 2011. godine.
DRŽAVNI REFERENDUM ĆE SE ODRŽATI U NEDJELJU 22. SIJEČNJA 2012. GODINE.
Više o objavi u prilogu. 

Najava 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva

 

 

          REPUBLIKA HRVATSKA
   PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
 
      GRAD KASTAV

 

   GRADSKO VIJEĆE

 

 

 

Klasa:    021-05/11-01/12

Ur. broj: 2170-05-01-1-11-1

Kastav,  14. prosinca 2011.

 

Na temelju članka 32. Statuta Grada Kastva

(Službene novine Primorsko goranske županije broj 26/09)

 

S A Z I V A M

 

31. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kastva

Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Kastva

Temeljem odredaba članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06. i 38/09.), članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Kastva («Službene novine PGŽ» br. 32/10. i 41/11.) i Odluke  Gradskog vijeća Grada Kastva o prodaji nekretnina od 8. prosinca 2011. objavljuje se

 

Natječaj

za  prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Kastva

 

I. PREDMET PRODAJE ZEMLJIŠTE:

Isplata jednokratne novčane pomoći umirovljenicima

OBAVJEŠTAVAJU SE UMIROVLJENICI S PODRUČJA GRADA KASTVA  KOJIMA MIROVINA NE PRELAZI 1.800,00 KUNA  MJESEČNO, ODNOSNO UKOLIKO JE JEDINI PRIHOD U VIŠEČLANOM DOMAĆINSTVU  MIROVINA DO 2.300,00 KUNA DA ĆE SE ISPLATA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI U IZNOSU OD 200,00 KUNA OBAVLJATI <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

  

OD 12. PROSINCA  DO 16. PROSINCA 2011. GODINE

Stranice