2011

Dodijeljene stipendije za studente

U četvrtak, 01.12.2011. održano je svečano potpisivanje ugovora s dobitnicima studentske stipendije Grada Kastva za akademsku 2011/2012. godinu. Ugovore su dobtnicima uručili zamjenik gradonačelnika Grada Kastva Dean jurčić i stručna suradnica za društvene djelatnosti Ema Harej Kraljić. Pritom su pohvalili sve dusadašnje uspjehe studenata te im zaželjeli daljnje ostvarivanje odličnih rezultata i uključivanje u rad lokalne zajednice prema svojim interesima.

Najava 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA         GRAD KASTAV

 

   GRADSKO VIJEĆE

 

 

 

Klasa:    021-05/11-01/11

Ur. broj: 2170-05-01-1-11-1

Kastav,  30. studeni 2011.

 

Na temelju članka 32. StatutaGrada Kastva

(Službene novine Primorskogoranske županije broj 26/09)

 

S A Z I V A M

 

30. sjednicu Gradskog vijeća GradaKastva

dana 08. prosinca 2011. godine u 18:00 sati

Najava 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva

REPUBLIKA HRVATSKA

   PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
      GRAD KASTAV

 

   GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa:    021-05/11-01/10

Ur. broj: 2170-05-01-1-11-1

Kastav,  08. studenog 2011.

 

Na temelju članka 32. Statuta Grada Kastva

(Službene novine Primorsko goranske županije broj 26/09)

 

S A Z I V A M

 

29. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kastva

dana 17. studenog 2011. godine u 18:00 sati

Dodijeljene učeničke stipendije

U petak, 4. studenog, u vijećnici Grada Kastva održano je svečano potpisivanje ugovora o stipendiranju učenika srednjih škola. Ugovori su potpisani s 14 kastavskih srednjoškolaca koje im je uručio zamjenik gradonačelnika Dean Jurčić. Tom prigodom naglasio je kako Grad Kastav i ove godine nastavlja s praksom dodjele stipendija učenicama i učenicima sa svoga područja, s ciljem da im barem malo pomogne u daljnjem školovanju.  

Javna rasparava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja UPU 4

Temeljem odredbi članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) te Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 4 za dio građevinskog područja  naselja Kastav, oznake N1-3, (»Službene novine« PGŽ broj 15/11)   Jedinstveni upravni odjel Grada Kastva

o  b  j  a  v  l j  u  j  e

da dana 11. studenog  2011. godine započinje,
a 12. prosinca 2011. godine završava


JAVNA RASPRAVA

o prijedlogu urbanističkog plana uređenja UPU 4

Objavljen javni natječaj “Zelena energija u mom domu"

Predmet ovog Natječaja je javno prikupljanje ponuda za neposredno sudjelovanje Primorsko-goranske županije u sufinanciranju projekata ugradnje solarnih kolektorskih sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode, te sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode na biomasu u kucanstvima na podrucju Primorsko-goranske županije. Pod biomasom, u smislu ovog natjecaja, podrazumijevaju se sjecka i peleti. Podnositelj prijave može se prijaviti iskljucivo za subvencioniranje jednog od sustava obnovljivog izvora energije koji su predmet natjecaja.

Stranice