2013

Predstavljena inovativna turistička karta grada Kastva

Turistička zajednica grada Kastva predstavila je novu inovativnu turističku kartu grada Kastva.Turistička karta sadržava pregled svih kastavskih smještajnih kapaciteta, gastro – enološke ponude, povijesnih, sakralnih i muzejskih znamenitosti te drugih sadržaja s kontakt informacijama odnosno podacima i poveznicama sa internetskim stranicama i aplikacijama.

Uspješno održana akcija darivanja krvi

U Društvenom Domu Braće Matešić na Šporovoj jami održana je akcija darivanja krvi u kojoj je krv darivalo 52 dobrovoljnih darivatelja. Akciju su organizirali Odsjek darivatelja krvi Gradskog društva Crvenog križa Rijeka i Aktiv DDK Kastav. Akciji su pristupila 4 nova darivatelja: Sanja Pešćica, Filip Širola, Aleksandar Šumonja i Tina Simčić. Organizatori su zahvalili svim darivateljima na humanosti, volonterima Crvenog križa Kastav na podjeli obroka i Gradu Kastvu na pokroviteljstvu akcije.

Tečajevi stranih jezika za privatne iznajmljivače

Turistička zajednica grada Kastva, na temelju otvorenog natječaja Hrvatske Turističke Zajednice za kandidiranje programa potpora Turističkim Zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2013. godini, kandidirala je projekt: „Tečaj stranog jezika za privatne iznajmljivače u trajanju od 20 sati - stupanj A1“ te dobila sredstva. Tečaj se održava za ukupno 16 prijavljenih polaznika, subotama tijekom mjeseca studenog od 8,30 do 12,30 sati, u prostorima škole stranih jezika Euroway.

Stranice