2013

Poziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Kastva za 2013. godinu

Temeljem odredabaOdluke o javnim priznanjima i nagradama Grada Kastva – pročišćeni tekst("Službene novine" Primorsko goranske županije broj 7/99. –pročišćeni tekst, 12/99. i 9/11.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Kastva oddana 03. siječnja. 2013. godine, objavljuje se

 

POZIV ZAPRIKUPLJANJE  PRIJEDLOGA

za dodjelu javnihpriznanja  Grada Kastva  za 2013. godinu

 

I.

Stranice