2013

Pust va Kastve 2013.

Predstavljen je program ovogodišnjeg Pusta va Kastve. Tom prigodom održana je press konferencija na kojoj su sudjelovali zamjenik gradonačelnika Dean Jurčić, direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice grada Kastva Dolores Kukurin, Branko Kukurin, predstavnici pusnih odbora: Pusni odbor Rubeši – Robi Škrlj i Vojmir Tuhtan, Pusni odbor Trinajstići – Vlado Vukušić i Nenad Dukić, Pusni odbor Kastav – Zdenko Simčić i Veljko Majstorović, Pusni odbor Jurčići – Robert Mavar, Dido Mavar i Edo Poropat (Pusni rog), Pusni odbor Spinčići – Liliana Vosilla i Egon Marion , direktor 4.

Poziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Kastva za 2013. godinu

Temeljem odredabaOdluke o javnim priznanjima i nagradama Grada Kastva – pročišćeni tekst("Službene novine" Primorsko goranske županije broj 7/99. –pročišćeni tekst, 12/99. i 9/11.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Kastva oddana 03. siječnja. 2013. godine, objavljuje se

 

POZIV ZAPRIKUPLJANJE  PRIJEDLOGA

za dodjelu javnihpriznanja  Grada Kastva  za 2013. godinu

 

I.

Stranice