2013

Obavijest o provođenju postupaka stavljanja izvan snage detaljnih planova uređenja


Temeljem odredbi članka 82. stavak 1 Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) Jedinstveni upravni odjel Grada Kastva daje


O B A V I J E S T
o provođenju postupaka stavljanja izvan snage:


DPU 1 Detaljnog plana uređenja križanja prometnica Belići - Rubeši - Matulji i kompleksa građevina u zoni, («Službene novine Primorsko goranske županije» broj 19/01),

Stranice