2013

POSJET DELEGACIJE OPĆINE TRAVNIK GRADU KASTVU

Tijekom svog boravka u Primorskoj-goranskoj županiji delegacija Općine Travnik iz  Bosne i Hercegovine, na čelu sa načelnikom općine Admirom Hadžiemrićem i predsjednikom općinskog vijeća Nikom Grganovićem bila je u službenom posjetu Gradu Kastvu. Naime, ovo nije prvi posjet Gradu Kastvu jer je Šahovski klub „Travnik“ već bio ovogodišnji sudionik Kastavskih sportskih igra.

U ime Grada Kastva, delegaciju je primio gradonačelnik Grada Kastva Ivica Lukanović te zamjenici gradonačelnika Dean Jurčić i Šehrizad Begć.

 

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA "TERRA LIBURNA"

Lokalna akcijska grupa "TERRA LIBURNA" poziva članove na redovitu Skupštinu LAG-a. Skupština će se održati u petak 04. listopada 2013. s početkom u 17:00 sati u Kulturnom domu u Rukavcu.

Ovim putem objavljuje se i Lokalna razvojna strategija 2013. - 2015., a u svrhu održavanja javne rasprave.

Sve upite i komentare vezano uz Lokalnu razvojnu strategiju potrebno je adresirati na e-mail lag.terraliburna@gmail.com

Knjiga " Spomenica Učiteljske škole Kastav - Rijeka"

Profesor Ljubomir Sundać je u 101. godini sa svojim suradnicima objavio knjigu “Spomenica Učiteljske škole Kastav - Rijeka”. U knjizi koja je pisana punih pet godina prikazan je razvoj školstva u 19. stoljeću i prvoj polovici 20. stoljeća te razvoj učiteljstva u Kastvu i Rijeci kao temelj hrvatske kulture i obrazovanja Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara.

15. FOTO NATJEČAJ - "BELA NEDEJA" KASTAV 2013.

Traži se najbolja umjetnička ili turistička fotografija koja prikazuje Kastav i okolicu (prirodne i kulturne ljepote,događanja, običaje, tradiciju, ljude i sve što je vezano uz grad). Svi motivi moraju biti snimljeni isključivo na području grada Kastva.

Pravo sudjelovanja imaju svi profesionalni fotografi i fotografi amateri. Svaki autor snosi osobnu odgovornost za ono što predstavljaju njegova djela.

Propozicije:

MIHOJA PUL RUBEŠ 29. rujna 2013.

MIHOJA PUL RUBEŠ

29. rujna 2013.

 

PROGRAM:

PONEDJELJAK, 16.rujna – PETAK, 27. rujna 2013.

17,00 sati      Boćalište Rubeši     TURNIR U BOĆANJU u organizaciji BK Rubeši

SUBOTA, 28.rujna 2013.

14,00 sati      Boćalište Rubeši       TURNIR – BRIŠKULA ITREŠETE

NEDJELJA, 29.rujna 2013.

10,00 sati      Trg u Rubešima         Nastup «SPINČIĆEVE MUZIKI»

Stranice