2015

OBAVIJEST O JAVNOM POZIVU ZA PROGRAM KREDITIRANJA „KVARNER FAMILY 2015.“

31.12.2015

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva iznajmljivačima za podnošenje zahtjeva na Program kreditiranja „Kvarner Family 2015.“ na području Primorsko-goranske županije (KLASA:022-04/15-01/28, URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-10 od dana 27. srpnja 2015.) objavljuje OBAVIJEST O JAVNOM POZIVU ZA PROGRAM KREDITIRANJA „KVARNER FAMILY 2015.“

Stranice