Raspored eko otoka i kontejnera za kom. otpad KD Čistoća d.o.o.

Raspored eko otoka i kontejnera za komunalni otpad

KD Čistoća d.o.o.

http://usluge.cistoca-ri.hr/apex/f?p=144:8