Mjesni odbor Rešetari

Članovi Vijeća MO:

- Nikolaj Đevalin, predsjednik
- Ivan Andrijević, član
- Borna Buzarinov, član
- Anže Butinar, član
- Ivica Peranić, član

Adresa: Štivar 13, Kastav

e-mail: mo.resetari@kastav.hr

mobitel: 091/2220793

facebook profil: Mjesni odbor Rešetari

Mjesnom odboru Rešetari pripadaju sljedeće ulice:
111. Brigade Zng, 128. Brigade Hv, Brozovo, Dolčina, Draga, Frlani, Gorice, Grbujinac, Jurčićeva, Miserkino, Na Brdeh, Njivi, Pilepčić, Pod Kalinicun, Poljana, Put Rešetaron, Put Srdočen, Rešetari, Štivar, Tijanovo, Tuhtani, Vladimira Čerine