Poziv na 7. Sjednicu Vijeća Mjesnog odbora Brnčići

22.09.2014

         REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

              GRAD KASTAV

     MJESNI ODBOR BRNČIĆI

   VIJEĆE MJESNOG ODBORA

 

KLASA:021-05/14-03/05

URBROJ:2170-05-08/1-14-22

Kastav, 18. rujna 2014.

 

S A Z I V A M

 

SEDMU SJEDNICU

VIJEĆA MJESNOG ODBORA BRNČIĆI

 

U ČETVRTAK 25.rujna 2014.godine u 19:30 sati

u STAROJ ŠKOLI BRNČIĆI,Kastav,Brnčići 66

za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 

 

1.  Usvajanje zapisnika sa šeste sjednice

2.  Izrada prijedloga plana aktivnosti koje će provoditi mjesni odbor i smjernice

     prioriteta za Proračun Grada Kastva za 2015. godinu

3.  Razno

 

 

   Predsjednik MO Brnčići

         Andrej Gherliza

 

 

 

 

Dostaviti:

 1.Članovima VMO

 2.Gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika

 3.Javnim glasilima

 4.Pismohrana