Zelena energija u mom domu - Produženje roka za dostavu dokumentacije za sklapanje Ugovora

6.10.2014

Grad Kastav je 11. rujna 2014. godine prihvatljivim podnositeljima ponuda za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu“ dostavio Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencija.

Sukladno dotičnom Zaključku, nakon objave Zaključka na Internetskim stranicama Provoditelja natječaja (www.kastav.hr), korisnik subvencije dužan je u roku od 30 dana (do 11. listopada 2014.) dostaviti sljedeću dokumentaciju (nije opravdani trošak) za sklapanje ugovora:

Glavni projekt izrađen i ovjeren od strane ovlaštenog inženjera.
Predračun sa specifikacijom svih radova i materijala;

Na temelju dostavljene dokumentacije s odabranim fizičkim osobama sklopit će se ugovor o korištenju subvencije Fonda i Provoditelja natječaja, kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze.

Posljednja, neslužbena informacija koju Grad Kastav ima je da će Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja na svojim Internet stranicama objaviti izgled Glavnog projekta koji bi sukladno najavama trebao biti znatno jednostavniji od onoga predviđenog objavljenim Pravilnikom za provedbu programa Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu“.

S obzirom na navedeno, Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje ponuda složilo se da se rok za predaju dotične dokumentacije potrebne za sklapanje ugovora, produži na 30 dana, računajući od dana objave ovoga dokumenta na Internet stranicama Provoditelja natječaja (www.kastav.hr). Dakle, dotičnu dokumentaciju potrebno je dostaviti zaključno do 6. studenog 2014.

Ukoliko korisnik subvencije ne dostavi navedenu dokumentaciju, sukladno navedenome subvencionirati će se prvi sljedeći prijavitelj koji tada postaje Korisnik subvencije.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grad Kastav subvencioniraju opravdane troškove (s PDV-om) nepovratnim novčanim sredstvima u najvećem udjelu od 50% istih:

do 10.000,00 kn po sustavu OIE, pri čemu udio JLP(R)S iznosi 10%, a udio Fonda 40% ukupnog iznosa subvencije, ili
do 20.000,00 kn po kućanstvu, s obzirom da kućanstvo ima pravo na subvencioniranje dva različita sustava OIE.