Info dan „MOGUĆNOSTI OSTVARIVANJA POTPORA I MODELA FINANCIRANJA PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI-ENERGETSKE OBNOVE U INDUSTRIJSKOM I KOMERCIJALNO USLUŽNOM SEKTORU“

7.10.2014

Pozivamo Vas na Info dan „MOGUĆNOSTI OSTVARIVANJA POTPORA I MODELA FINANCIRANJA PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI-ENERGETSKE OBNOVE U INDUSTRIJSKOM I KOMERCIJALNO USLUŽNOM SEKTORU“, u utorak 14.10.2014. godine s početkom u 13:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Kastva (ulaz s trga Lokvina), Kastav.

Grad Kastav  u suradnji sa tvrtkom RITEH za energetsko certificiranje i projektiranje  iz Rijeke, organizira INFO DAN „Mogućnosti ostvarivanja potpora i modela financiranja projekta energetske učinkovitosti –energetske obnove u industrijskom i komercijalno uslužnom sektoru“.

Cilj info dana je okupiti sve zainteresirane subjekte poslovne zone grada Kastva, svih subjekata industrijskog sektora te komercijalno uslužnog sektora uključujući uredske i trgovačke zgrade (trgovine, veletrgovine, prodajne centre, maloprodajna skladišta), hotele i ostale turističke objekte, restorane, ugostiteljske lokale, banke i slično te im pružiti najnovije informacije o mogućnostima realiziranja energetski efikasnih mjera poboljšanja zgrada nakon obavljanja energetskih pregleda, izrada energetskih certifikata, aktualnim potporama od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kreditnim linijama PBZ banke uz darovnicu Europske investicijske banke od 15% za provođenje projekata energetske učinkovitosti.