Javna rasprava i ponovna javna rasprava

25.11.2014

Temeljem odredbi članka 96. st 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), Odluke o izradi  Urbanističkog plana uređenja UPU 3 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-b, (»Službene novine« PGŽ broj 5/11) Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ broj 5/14 i 15/14), Odluke o izradi  Urbanističkog plana uređenja UPU 17 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3 (»Službene novine« PGŽ broj 5/14), Upravni odjel za prostorno planiranje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Kastva

 

o  b  j  a  v  l j  u  j  e

JAVNU RASPRAVU

 

- o prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kastva , koja započinje dana 17. studenog  2014. godine, a završava 01. prosinca  2014. godine

- o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 17 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3, koja započinje dana 17. studenog  2014. godine, a završava 16. prosinca  2014. godine

I

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

 

- o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 3 za dio građevinskog područja  naselja Kastav, oznake N1-b , koja započinje dana 28. studenog  2014. godine, a završava 05. prosinca  2014. godine

 

  Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u izložene prijedloge Planova u prostorijama Uprave Grada Kastva, Zakona kastafskega 3 i to ponedjeljkom, četvrtkom i petkom u vremenu od 8,00 do 11,00 sati, utorkom od 13,00 do 17,00 sati i srijedom od 12,00 do 15,00 sati.

Prijedlozi Planova stavljaju se na uvid na mrežne stranice Grada Kastva.

Javna izlaganja Prijedloga Planova održat će se u Gradskoj vijećnici Grada Kastva, Zakona kastafskega 3, i to:

- o prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kastva u utorak 25. studenog 2014.  godine u 16,00 sati

- o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 17 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3 u utorak 25. studenog 2014.  godine u 17,00 sati

- o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 3 za dio građevinskog područja  naselja Kastav, oznake N1-b u utorak 2. prosinca 2014.  godine u 16,00 sati.

Primjedbe i prijedlozi na prijedloge Planova mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

- unijeti u zapisnik na javnom izlaganju,

- uputiti u pisanom obliku na adresu: Grad Kastav, Zakona kastafskega 3, 51215 KASTAV.

- za prijedlog UPU3 upisati u Knjigu prijedloga i primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Plana na mjestu javnog uvida,

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja ili nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Upravni odjel za prostorno planiranje,

komunalni sustav i zaštitu okoliša