Javni poziv za upis djece u program predškole u pedagoškoj 2014/2015. godini

26.11.2014

Temeljem članka 23. a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.) Državnog pedagoškog standarda (NN 63/08, 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vladimir Nazor objavljuje

JAVNI POZIV

ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE U 2014./15. PEDAGOŠKOJ GODINI

 

Pozivaju se roditelji predškolske djece s područja Grada Kastva; prebivalište Grad Kastav, koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja na upis djece u program predškole.

Program predškole je obavezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Obvezi upisa u program predškole podliježu djeca koja su rođena od 01. 04. 2008. do 31. 03. 2009.

Zahtjev za upis djece u program predškole možete preuzeti u prostorijama Uprave Dječjeg vrtića Vladimir Nazor, Skalini Istarskog Tabora 1, Kastav ili na Internet stranici vrtića  www.vrtic-kastav.com.  

 

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

- presliku djetetova izvoda iz matične knjige rođenih (bez obzira na datum izdavanja dokumenta) ili presliku osobne iskaznice djeteta
- preslike osobnih iskaznica roditelja/staratelja, ili potvrde o prebivalištima roditelja/staratelja ne starije od tri mjeseca
- potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta, ne stariju od mjesec dana
- presliku mišljenja prvostupanjskog tijela vještačenja (CZSS) ili odgovarajućeg medicinskog i drugog nalaza, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka o postojanju teškoće o razvoju, ako postoji.

Zahtjevi za upis s priloženom dokumentacijom  dostavljaju se  od  01.12. 2014. Do 12.01. 2015. godine u upravu  Dječjeg vrtića Vladimir Nazor, Skalini Istarskog Tabora 1, Kastav.