Slikovnice „Kako je sagrađena crkva Crekvina u Kastvu“

10.12.2014

Slikovnice „Kako je sagrađena crkva Crekvina u Kastvu“ nastale su tijekom projekta likovnog stvaralaštva  za djecu „Moj zavičaj“ koji je sufinciran i podržan od Grada Kastva u 2014. godini. Likovne radionice provedene su u sklopu produženog boravka  O.Š. „Milan Brozović“, Kastav u organizaciji udruge Poneštra, Kastav.

Tijekom likovnih radionica radilo se u dvije grupe te su nastale dvije različite slikovnice.            

Legenda o crkvi Crekvini koristila se kao inspiracija na koju su djeca kroz grupni rad gradila svoju priču, a potom nacrtala ilustracije.

Kako to već biva u bajkama dobro je iznova pobjedilo zlo i crkva Crekvina je sagrađena.