Dobitnici studentske stipendije za akademsku 2014/2015. godinu

11.12.2014

                        

 

         REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

        G R A D   K A S T A V

    G R A D O N A Č E L N I K

 

Klasa: 022-05/14-03/01

Ur. broj: 2170-05-02/9-14-305

Kastav, 11. prosinca 2014.

 

            Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 47. Statuta Grada Kastva (Službene novine PGŽ broj 26/09 i 13/13) Gradonačelnik  Grada Kastva donio je, dana 11. prosinca 2014. godine  slijedeći                                                                  

 

ZAKLJUČAK

 

I. U akademskoj godini 2014./2015. dodijelit će se prema Kriterijima za stipendiranje nadarenih studenata za  akademsku  2014./2015. godinu sedam stipendija studentima i to:

Matteu Jelenc, Gorice 57, Kastav, studentu Katoličko bogoslovnog fakulteta teologije ui Rijeci,
Lari Djaković, ĆIkovići 61 a, Kastav, studentici Sveučilišta u Rijeci, Odjela za biotehnologiju i istraživanje lijekova
Andrei Spinčić, Spinčići 154, Kastav, studentici Medicinskog fakulteta u Rijeci,
Jeleni Beno, Brnčići 17, Kastav, studentici Filozofskog fakulteta u Rijeci,
Antoneli Trbović, Frlani 1, Kastav, studentici Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu,
Martini Jović, Rešetari 52, Kastav, studentici Ekonomskog fakulteta u Rijeci,
Edi Jardas, Jardasi 32, Kastav, studentici Sveučilišta u Rijeci, Odjela za biotehnologiju i istraživanje lijekova.

 

II. U akademskoj godini 2014./2015. dodijelit će se prema Kriterijima za stipendiranje redovnih studenata za akademsku godinu 2014./2015. pet stipendija studentima  i to:

Emi Josipović, Tijanovo 4, Kastav, studentici Filozofskog fakulteta u Rijeci,
Nives Večerini, Kudeji 43, Kastav, studentici Ekonomskog fakulteta u Rijeci,
Luciji Bravić, Ćikovići 85, Kastav, studentici Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu,
Morisu Gojanoviću, Štivar 6, Kastav, studentu Sveučilišta u Splitu, Odjela za studije mora,
Katja Badanjak, Rubeši 137 b, Kastav, studentica Sveučilišta u Rijeci, Odjela za biotehnologiju i istraživanje lijekova.

 

III. U akademskoj godini 2014./2015. dodijelit će se prema Kriterijima za dodjelu sportskih stipendija studentima za akademsku godinu 2014./2015. jedna sportska stipendija studentici i to:

Roberti Mulac, Pilepčić 33, Kastav, studentici Sveučilišta u Rijeci, Odjela za biotehnologiju i istraživanje lijekova, članici Plivačkog kluba „Primorje“ Rijeka.

 

IV.  Studentska stipendija za akademsku 2014./2015. godinu iznosit će 700,00 kuna mjesečno, a pravo na stipendiju teče od  01. 10. 2014. godine.

 

V.     Zadužuje se Upravni odjel za opće i pravne poslove te lokalnu samoupravu pripremiti ugovore o stipendiranju iz točke I. , II. i III. ovog Zaključka, te organizirati svečano potpisivanje istih.

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                          Gradonačelnik

                                                                                                                                               Ivica Lukanović, dipl. ing. građ.