Najava 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva

22.01.2015

U četvrtak, 29. siječnja 2015. godine u 18:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Kastva, Kastav, Lokvina 3

Prilog: