Izmjena i dopuna N1-a UPU1 i UPU10 N1-3

23.01.2015

Temeljem odredbi članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), Grad Kastav, Upravni odjel za prostorno planiranje, komunalni sustav i zaštitu okoliša, kao Nositelj izrade prostornog plana

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

Da se pristupilo izradi:

  • Izmjeni i dopuni Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav N1-a – UPU 1 (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/11, 34/13)

temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav N1-a -UPU 1 (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/14)

  • Izmjeni i dopuni Urbanističkog plana uređenja UPU 10 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3 (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/11)

temeljem Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 10 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3 (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/14)

 

Detaljne obavijesti o tijeku izrade navedenih planova mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno planiranje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Kastva, Zakona kastafskega 3, Kastav ili putem maila komunalno@kastav.hr .