Predprijave za Stručni studij za izobrazbu trenera u Rijeci

3.02.2015

Zajednica sportova PGŽ i Riječki sportski savez u suradnji s Kineziološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu započeli su pripreme radi otvaranja novog ciklusa dislociranog izvanrednog Stručnog studija za izobrazbu trenera u Rijeci u akademskoj godini 2015./16. godini.

Zbog mogućnosti lakšeg definiranja uvjeta studiranja, a poglavito troškova koje bi Zajednica sportova PGŽ i Riječki sportski savez trebali preuzeti u smislu pripreme i organizacije Studija u Rijeci potrebni su im podaci o broju potencijalnih pristupnika iz PGŽ-a kao i podaci o željenim sportskim usmjerenjima.