Edukacija stanovništva o primarnoj selekciji otpada

18.03.2015

U cilju informiranja građana Grada Kastva o selektivnom odvajanju otpada, u centru Grada Kastva postavljen je info pult na kojem se moglo dobiti informacije o „otpadnicima".