Poziv za podnošenje prijedloga komunalnih prioriteta za 2016. godinu

12.05.2015

Pozivaju se građani Grada Kastva, ovlašteni predstavnici suvlasnika stambeno-poslovnih zgrada i udruge građana da podnesu  prijedloge za uređenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture radi izrade Prijedloga plana komunalnih prioriteta za 2016. godinu.

Prijedlozi se primaju do 1. lipnja 2015.

Prijedlozi se dostavljaju mjesnim odborima (na adresu sjedišta mjesnog odbora) a u slučaju nemogućnosti mogu se dostaviti Upravnom odjelu za opće i pravne poslove te lokalnu samoupravu Grada Kastva, uz naznaku kojem je mjesnom odboru upućen prijedlog.

Predlagati se mogu manji komunalni zahvati ili akcije kao: izgradnja ili uređenje dječjih igrališta, uređenje zelenih površina, uređenje parkirališta, izgradnja ili postava autobusnih čekaonica, izgradnja ili postava javne rasvjete, izgradnja kolnika, nogostupa ili asfaltiranje nerazvrstanih cesta, uređenje prometne signalizacije na cestama, sanacija divljih odlagališta...

Vijeća mjesnih odbora će na temelju dostavljenih prijedloga izraditi program odnosno utvrditi prioritete u rješavanju koji će po usvajanju na Gradskom vijeću činiti sastavni dio Plana prioritetnog uređenja i održavanja objekata komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora u 2016. godini.

Prijedlozi za uređenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture (mali komunalni zahvati/akcije) se dostavljaju na sljedeće adrese:

-Mjesni odbor Kastav, Zakona kastafskega 3, Kastav,  e-mail mo.kastav@kastav.hr

-Mjesni odbor Brnčići, Brnčići 66, Kastav, e-mail mo.brncici@kastav.hr

-Mjesni odbor Rešetari, Zakona kastafskega 3, e-mail mo.resetari@kastav.hr

-Mjesni odbor Spinčići, Spinčići 47, Kastav,  e-mail mo.resetari@kastav.hr

-mjesni odbor Rubeši, Rubeši 65, Kastav, e-mail mo.rubesi@kastav.hr.