PLAN OPERATIVNE PROVEDBE U 2015. GODINI NA PODRUČJU GRADA KASTVA

26.05.2015

PLAN OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2015. GODINI NA PODRUČJU GRADA KASTVA.