Početak radova na izgradnji kanalizacije u Jurčićima

1.06.2015

Dana 1. lipnja 2015. godine započet će radovi na izgradnji kanalizacije u Jurčićima.

Radovi će se odvijati po fazama, a dinamika radova označena je na skici u prilogu.

Planirani rok za izvođenje radova je kraj 2015. godine.