Predavanje o važnosti aktivnog sudjelovanja u demokraciji