Lokalna razvojna strategija LAG-a Terra Liburna - poziv za prikupljanje projekata i projektnih ideja

14.12.2015

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PROJEKATA I PROJEKTNIH IDEJA

IZRADA LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-a “TERRA LIBURNA”

 

Ukoliko imate projekte ili projektne ideje koje mogu doprinijeti ruralnom razvoju na području LAG-a “Terra liburna”, koji obuhvaća jedinice lokalne samouprave: Mošćenička Draga, Lovran, Opatija, Matulji, Kastav, Klana, Viškovo i Jelenje, a da su u skladu preporučenim ciljevima, prioritetima i mjerama ruralnog razvoja, molimo vas da ispunite obrazac u prilogu, kako bi isti postali dio Lokalne razvojne strategije (LRS) LAG-a za razdoblje 2014-2020, te kako bi za iste na taj način mogli osigurati financiranje iz Programa ruralnog razvoja RH.

 

Ciljevi poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj:

- poticanje konkurentnosti poljoprivrede, među ostalim, i kroz višenamjensku i tehnološki inovativnu proizvodnju prilagodljivu klimatskim promjenama te tehnološki moderniziranu prehrambeno-prerađivačku industriju,

- osiguranje održivog upravljanja prirodnim resursima i akcije protiv klimatskih promjena uz provedbu načela zaštite okoliša i prirode te očuvanje genetskih izvora,

- postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih gospodarstava i zajednica, uključujući stvaranje i zadržavanje radnih mjesta.

 

Prioriteti programa ruralnog razvoja:

P1: Poticanje prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima

P2: Jačanje isplativosti poljoprivrednoga gospodarstva i konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede u

svim regijama te promicanje inovativnih poljoprivrednih tehnologija i održivog upravljanja šumama

P3: Promicanje organizacije lanca opskrbe hranom, uključujući preradu i plasiranje poljoprivrednih proizvoda na tržište, dobrobit životinja te upravljanje rizikom u poljoprivredi

P4: Obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava povezanih s poljoprivredom i šumarstvom

P5: Promicanje učinkovitosti resursa te poticanje pomaka prema gospodarstvu s niskom razinom ugljika otpornom na klimatske promjene u poljoprivrednom, prehrambenom i šumarskom sektoru

P6: Promicanje društvene uključenosti, suzbijanja siromaštva te gospodarskog razvoja u ruralnim Područjima

 

Mjere iz Programa ruralnog razvoja koje će LAG-ovi moći koristiti za provedbu LRS:

MJERA 3 – Programi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu

MJERA 4 – Ulaganja u fizičku imovinu

MJERA 6 - Razvoj poljoprivrednih gospodarstva i poslovanja

MJERA 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

MJERA 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje isplativosti šuma

MJERA 9 – Uspostavljanje skupina i organizacija proizvođača

MJERA 16 - Suradnja

 

Detalje o mjerama Programa ruralnog razvoja možete pronaći na http://ruralnirazvoj.hr/mjere/ Vaši Prikupljeni projekti postati će dio baze razvojnih projekata Strategije lokalnog razvoja LAG-a “Terra liburna”, te će se temeljem kriterija ocjenjivanja kreirati lista projekata za financiranje, implementaciju i provedbu.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da uključe svoj projekt i prijave svoje projektne ideje na obrascu u prilogu.