JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U OBVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE U 2015./2016. PEDAGOŠKOJ GODINI

22.12.2015

Temeljem članka 23. a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 16. Državnog pedagoškog standarda (NN 63/08, 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vladimir Nazor objavljuje:

JAVNI POZIV

ZA  UPIS DJECE U OBVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE U 2015./2016. PEDAGOŠKOJ GODINI ZA DJECU KOJA NISU OBUHVAĆENA REDOVITIM PROGRAMIMA ODGOJA I OBRAZOVANJA

Pozivaju se roditelji predškolske djece s područja Grada Kastva (prebivalište Grad Kastav) koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja na upis djece u program predškole. Program predškole je obvezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Obvezi upisa u program predškole podliježu djeca koja su rođena do 31. 03. 2010. Program predškole provodit će se od 1. veljače 2016. do 31. svibnja 2016. godine u popodnevnim satima u prostorijama glavnog objekta, na adresi Skalini Istarskog tabora 1.

Zahtjev za upis djece u program predškole i kratki upitnik možete preuzeti u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Vladimir Nazor, Skalini Istarskog tabora 1, Kastav ili na internetskoj stranici vrtića  www.vrtic-kastav.com.  

 Uz popunjeni zahtjev za upis i upitnik potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • presliku djetetova izvoda iz matične knjige rođenih (bez obzira na datum izdavanja dokumenta) ili presliku osobne iskaznice djeteta
  • preslike osobnih iskaznica roditelja/staratelja, ili potvrde o prebivalištima roditelja/staratelja ne starije od tri mjeseca
  • potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta i obavljenom sistematskom pregledu, ne stariju od mjesec dana
  • presliku mišljenja prvostupanjskog tijela vještačenja (CZSS) ili odgovarajućeg medicinskog i drugog nalaza, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka o postojanju teškoće o razvoju, ukoliko postoji.

Zahtjevi za upis s priloženom dokumentacijom dostavljaju se od 28.12.2015. do 15.01.2016. godine u upravu  Dječjeg vrtića Vladimir Nazor, Skalini Istarskog tabora 1, Kastav.