Program ukupnog razvoja Grada Kastva 2016.-2020.

10.03.2016

Program ukupnog razvoja Grada Kastva (U daljnjem tekstu PUR Grada Kastva) je planski dokument razvoja Grada Kastva u kojem se određuju lokalni razvojni pravci uzimajući u obzir sva obilježja, prednosti i ograničenja područja kako bi se utvrdili ciljevi i prioriteti razvoja.

PUR Grada Kastva sastoji od dvije međusobno povezane cjeline, od čega je prva Analiza postojeće situacije područja, a druga Strategija razvoja područja.

PUR Grada Kastva izrađen je u suradnji s Riječkom razvojnom agencijom Porin d.o.o. i Radnim timom za izradu PUR-a. Radi prikupljanja što kvalitetnijih informacija o stanju područja, interesima i razvojnim potrebama u lokalnoj zajednici, u izradu je bio uključen i širi krug lokalnih subjekata (poduzetnici, udruge, subjekti u turizmu i gospodarstvu, lokalni stanovnici). PUR Grada Kastva je kreativan i kontinuirani proces te ga je potrebno ažurirati, stalno nadzirati i usmjeravati prema željenom cilju i definiranoj viziji.

PUR Grada Kastva usvojen je 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Kastva, održanoj 25. veljače 2016. godine.