Odluka o izradi Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja groblja