Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja poslovne namjene K1 - Radna zona Žegoti

15.04.2016