Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 21. srpnja 2016. Poziv na dostavu projektnih prijava „E-impuls"

27.07.2016

Javnim pozivom za prijavu projektnih prijedloga mikro i makro poduzetnika „E-Impulsom“, koji je predstavljen na konferenciji za medije, hrvatskom malom poduzetništvu stavljeno je na raspolaganje novih 250 milijuna kuna. Višestruko je to više sredstava nego ikada do sada, koja će  bespovratno biti uložena u razvoj gospodarstva, istaknuo je to na konferenciji ministar Darko Horvat. „E-impulsom“  planirano je financiranje oko 1000 projekata upravo mikro i malih poduzetnika.

Pojedinačna potpora male vrijednosti malim i mikro poduzećima u Programu „E-Impulsa“ kretat će se od 30.000,00 do 300.000,00, a ukupno raspoloživih je 250 milijuna kuna.
Cilj ovog Poziva jest potaknuti što veći broj mikro i malih poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga koja će primiti bespovratnu potporu u svrhu jačanja konkurentnosti.
Javni poziv na dostavu projektnih prijava „E-Impuls“ je privremeni otvoreni poziv, a projektne prijave podnose se s krajnjim rokom dostave do 30. rujna 2016.
Ministarstvo će održati informativne radionice kako bi potencijalnim prijaviteljima pružili detaljne informacije o natječaju i natječajnoj proceduri na kojima će se sudionici detaljno upoznati s postupkom prijave, prihvatljivošću projekata i prijavitelja, kao i prihvatljivošću troškova, postupkom vrednovanja projektnih prijava, rokovima, procesom nabave i samom provedbom projekata. O datumu održavanja radionica potencijalni korisnici bit će na vrijeme obaviješteni putem mrežnih stranica.

 

PRIHVATLJIVI KORISNICI I SEKTORI POSLOVANJA

- mikro i mali poduzetnici (do 49 zaposlenih) osnovani 2015. godine i ranije koji ulažu u sektorima:

C - Prerađivačka industrija (osim skupina: 12.0 Proizvodnja duhanskih proizvoda, 25.4 Proizvodnja oružja i streljiva, 30.4 Proizvodnja vojnih borbenih vozila

F - Građevinarstvo - samo skupine: 43.2 Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi, 43.3 Završni građevinski radovi, 43.9 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti

J - Informacije i komunikacije

M - Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti - samo skupine: 71.1 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje, 74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, 74.1 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti i 74.2 Fotografske djelatnosti

Poduzetnici moraju imati najmanje jednog zaposlenog na temelju sati rada u mjesecu koji prethodi mjesecu predaje projektne prijave;

IZNOSI I INTENZITET POTPORE

- malo poduzeće - 65% vrijednosti investicije

- mikro poduzeće - 85% vrijednosti investicije

Najniža vrijednost potpore iznosi 30.000 kuna, a najveća 300.000 kuna.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI I AKTIVNOSTI

Ulaganje u materijalnu imovinu

novi strojevi, postrojenja i oprema / mjerni i kontrolni uređaji i instrumenti vezani uz ulaganje / uređenje i opremanje objekata/radionica vezano uz ulaganje / informatičko-komunikacijska i audio/video rješenja vezana uz ulaganje

Ulaganje u nematerijalnu imovinu

patenti / autorska prava / stručna osposobljavanja, strukovne izobrazbe i stjecanje novih znanja (know-how) vezana uz ulaganje / informatičko-komunikacijska i audio/video rješenja (softver) vezana uz ulaganje

Savjetodavne usluge vezane za ulaganje

usluge upravljanja projektom / usluge provedbe javne nabave za potrebe projekta

HORIZONTALNA PITANJA

Dodatni bodovi dodjeljuju se za aktivnosti i mjere koje doprinose ravnopravnosti spolova, pristupačnosti osobama s invaliditetom te održivom razvoju, kao i poduzetnicima u sljedećim skupinama: žene, pripadnici romske nacionalne manjine, osobe do 30 godina, hrvatski branitelji i osobe s invaliditetom (više od 50%). Navedene skupine moraju imati više od 50% vlasništva u poduzeću koji se prijavljuje.

ISPLATA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Bespovratna sredstva se dodjeljuju u tromjesečnim obrocima na temelju plaćenih troškova. Poduzetnik može koristiti predujam do 40% odobrenih bespovratnih sredstava.