Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Administrativnog referenta u Uredu Gradonačelnika