Inicijativa za zapošljavanje mladih

28.10.2016


HBOR se u suradnji sa EIB-om, uključio u Inicijativu za zapošljavanje mladih (prilog) kojom želi omogućiti mladima još povoljnije kreditiranje njihovih poduzetničkih projekata, kao i dodatno potaknuti već iskusne male i srednje poduzetnike na nove investicije kojima bi se omogućil dodatno zapošljavanje mladih i stručnih osoba do 30 godina starosti.
 
S tim u svezi, snižena je kamatna stopa za 0,5% (50 baznih bodova) u okviru 15 kreditnih programa, a po kojima su trenutne kamatne stope 2, 3 ili 4%.
 
Predviđena sredstva za provedbu ove mjere su ograničena na Kn 200,0 mil.