Javni natječaj za prodaju nekretnina k.č. 3822, k.č. 3823, k.č. 3824, k.č. 3825 i k.č. 3826/1 k.o. Kastav