Javni natječaj za prodaju nekretnine k.č. 7804/247 k.o. Kastav