Javni poziv za iskazivanje interesa lokalnih proizvođača za potrebe organiziranja proizvodnje u 2017.g. za opskrbu Dječjeg vrtića Viškovo

21.11.2016

Lokalna akcijska grupa Terra Liburna objavila je Javni poziv za iskazivanje interesa lokalnih proizvođača za potrebe organiziranja proizvodnje u 2017.g. za opskrbu Dječjeg vrtića Viškovo.