OGLAS - Prijam u službu na određeno vrijeme - Viši stručni suradnik za opće, kadrovske i imovinsko-pravne poslove