Najava 38. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva

26.01.2017

U ćetvrtak, 2. veljače 2017. godine u 18:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Kastva, Kastav, Lokvina 3