POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE, KADROVSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE