HAMAG-BICRO nudi Programe ESIF Mikro i Malih zajmova

7.02.2017

HAMAG-BICRO raspisao je Programe ESIF Mikro i Malih zajmova.

Program ESIF MIKRO ZAJMOVI dijele se na programe mikro investicijskih zajmova i mikro zajmova za obrtna sredstva i program je namijenjen mikro i malim poduzetnicima. Program ESIF MALIH ZAJMOVA namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima.

Postupak odobravanja ESIF zajma

Poduzetnik podnosi HAMAG-BICRO-u obrazac zahtjeva za zajam zajedno sa ostalom obveznom dokumentacijom (poštom, elektroničkom poštom ili osobno na adrese objavljene na službenim mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a). Popis obvezne dokumentacije kao i potrebni obrasci dio su Programa i objavljeni su na službenim mrežnim stranicama Agencije.

Ukoliko se zahtjev zaprima putem elektroničke pošte, poduzetnik je dužan dostaviti HAMAG-BICRO-u u izvorniku standardizirani obrazac zahtjeva za zajam, Izjavu o korištenim državnim potporama, Izjavu o statusu malog gospodarstva te Potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga prema državi ne stariju od 30 dana te ostalu dokumentaciju u preslici.

Stručne službe HAMAG-BICRO-a obrađuju zahtjev za ESIF zajam
HAMAG-BICRO donosi Odluku o ESIF zajmu

U slučaju donošenja pozitivne Odluke:

HAMAG-BICRO šalje Poduzetniku obavijest o pozitivnoj odluci
Poduzetnik otvara račun posebne namjene i dostavlja podatke o otvorenom računu HAMAG-BICRO-u
Poduzetnik sklapa Ugovor o zajmu s HAMAG-BICRO-om
HAMAG-BICRO po odobrenju zajma plasira sredstva zajma

 

Više informacija na http://www.hamagbicro.hr/esifzajmovi/

Kontakt podaci

telefoni: 01/ 489 1817
               01 /489 1806
e-mail: zajmovi@hamagbicro.hr