POZIV NA DODATNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI I INTERVJU - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE, KADROVSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE