Predstavljena realizacija 1. faze uređenja Crekvine

14.04.2017

U četvrtak 13.04. u prostoru Gradske vijećnice Grada Kastva održana je prezentacija za medije provedene prve faze radova na projektu „Stavljanje lokaliteta Crekvina u funkciju turizma“. Radove je sufinanciralo Ministarstvo turizma iz Fonda za razvoj turizma s iznosom od 1 milijun kuna. Ukupno izvršeni radovi iznose oko 2 milijuna kuna bez PDV-a.

Projekt su predstavili gradonačelnik grada Kastva Ivica Lukanović i glavni projektant, prof.dr.sc. Nenad Fabijanić. Riječ je o prvoj većoj rekonstrukciji u posljednjih stotinjak godina, a izvedeni su radovi na konsolidaciji i konzervaciji postojeće konstrukcije svetišta te građevinsko obrtnički radovi na uređenju istočne sakristije koja pruža nove sadržaje za ljetnu pozornicu – muška i ženska garderoba sa sanitarnim čvorovima, skladišni prostori.

Gradonačelnik Ivica Lukanović zahvalio je prof. Fabijaniću, Ministarstvu turizma koje je sufinanciralo radove, svim suradnicima i izvođačima te je istaknuo zadovoljstvo izvedenim radovima koji će sigurno doprinijeti kvaliteti i razvoju kulturnog ljeta i ostalih događanja.

Prof. Nenad Fabijanić usporedio je kastavsku Crekvinu sa sličnim, recentnim primjerima iz inozemstva te naglasio kako je riječ o jedinstvenoj lokaciji, i zasigurno jednoj od najatraktivnijih ljetnih pozornica u širem području.

Financiranje završetka Crekvine očekuje se sredstvima koja su osigurana za Urbanu aglomeraciju Rijeka kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja čija se realizacija očekuje u skorom periodu.

Po završetku izlaganja, svi okupljeni obišli su kastavsku Crekvinu i razgledali provedene radove.