Lokalni izbori 2017. - Uputa o izvadcima iz Registra političkih stranaka

26.04.2017

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske izdalo je uputu o izvadcima iz Registra političkih stranaka, koji se dostavljaju kao prilog uz prijedlog kandidacijske liste odnosno kandidature.

U skladu s odredbama članka 15. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine, broj 144/12 i 121/16), pravo predlaganja kandidacijskih lista i kandidata imaju sve političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora.

Kako su odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju nadolazećih izbora, stupile na snagu 20. travnja 2017. godine, izvadak iz Registra političkih stranaka, NE MOŽE BITI STARIJI od navedenog datuma.

Izvadak iz Registra političkih stranaka se može:

- zatražiti od Ministarstva uprave te dostaviti nadležnom izbornom povjerenstvu u originalu ili preslici, ili

- ispisati iz Registra političkih stranaka, koji je dostupan na web stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr/, na sljedećoj poveznici https://registri.uprava.hr/#!stranke

 

Ako listu zajednički predlažu dvije ili više političkih stranaka, uz prijedlog kandidacijske liste odnosno kandidature se za svaku od njih dostavlja izvadak iz Registra političkih stranaka.