OBAVIJEST O DEŽURSTVU IZBORNOG POVJERENSTVA - SUBOTA 13.05.2017.

11.05.2017

Obavještavamo Vas da će Gradsko izborno povjerenstvo Grada Kastva dežurati u subotu 13.05.2017. godine od 09:00 do 16:00 sati, u prostoru Gradske uprave, Zakona kastafskega 3, Kastav (1. kat).

Izborni sudionici dužni su dostaviti Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe s ažuriranim podacima do dana podnošenja izvješća, u skladu s člankom 24. stavkom 1. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN br. 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 - pročišćeni tekst, 2/14 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-2986/2013 i 96/16).

Krajnji rok za dostavu navedenih izvješća je 13. svibnja 2017. godine.

Izvješća se podnose na propisanim obrascima.