Pokazna vatrogasna vježba JVP Grada Rijeke i DVD-a Kastav

30.05.2017

U srijedu 31.05.2017.g. s početkom u 10h, u Gradu Kastvu bit će održana pokazna vatrogasna vježba. Vježba će se održati na lokaciji školske sportske dvorane. Cilj je približiti vatrogastvo djeci predškolskog uzrasta i djeci osnovne škole kao i svima ostalima zainteresiranima.

Za vježbu će se koristiti autoljestve R-3, navalno vozilo i vozilo DVD-a Kastav. Na vježbi će sudjelovati pripadnici JVP Grada Rijeke i DVD-a Kastav.

Na početku vježbe bit će prikazno spuštanja, spašavanje rolglisom sa autoljestve (konopom i spravom za spašavanje sa visina). Nakon toga slijedi pravilno rukovanje i gašenje otvorenog plamena aparatom za gašenje početnog požara, a nakon toga prikaz mogućnosti gašenja u unutarnjem prostoru.

Za kraj, bit će unaprijed postavljena prečnica (žičara) od glavne ceste na školsku dvoranu u dužini 50m, a njezinim će se postavljanjem prikazati dio mogućnosti spašavanja unesrećenih osoba iz dubina i s visina.

Cjelokupna vježba promovira puno segmenata za koji su obučeni i osposobljeni pripadnici JVP Grada Rijeke i DVD-a Kastav. 

Na samom kraju, u vježbu će se uključiti i djeca postavljanjem male vatrogasne cijevi.