Podjela nagrada Grada Kastva - mjesto održavanja

6.06.2017

Zbog najave loših vremenskih prilika svečana podjela nagrada Grada Kastva održati će se u Gradskoj vijećnici Grada Kastva, Kastav, Lokvina 2, a ne u GRADSKOJ LOŽI , a svi ostali programi odvijaju je prema dosadašnjoj najavi.